Menu
Orta Okul

Orta Okul

Eğitim sistemimiz; altyapı kazanma ve öğrenme yetisini geliştirme üzerine kuruludur.

• 5. 6. 7. ve 8. sınıflarda sene sonuna kadar belirlenen periyotlarda düzenli olarak deneme sınavı uygulanır.

• 5. sınıf eğitim sistemi oryantasyonu bilişsel ve davranışsal ağırlıklı bir içerikle oluşturulur.

• 5. ve 6. sınıf kazanımları; sosyal beceri, kendini keşfetme algısal derinlik geliştirme üzerine kurgulanır.

• 7. ve 8. sınıf programı sınav ağırlıklı olarak planlanır. Sınav hazırlığı yapılırken öğrenci sınavın hükmedeni ve uzmanı olarak tanımlanır. Sistem; anlamlı öğrenme, deneyim kazanma, gözlem ve profesyonel olma yapıları kazandırmak amacıyla oluşturulur.

• Sınıf ayarlamasında asansör sistemi uygulanmaz. 5. 6. 7. sınıfta uyum ve motivasyon dengesi gözetilerek sınıflar oluşturulur. 8. sınıfta akademik seviyeye uygun belirleme yapılır. Kasım ve ocak aylarında genel sınıf değişikliği yapılır. Sınıf değişikliğinde öğretmen kanaati %40 akademik başarı %40 genel davranışsal uyum %20 temel kriter olarak belirlenir. Farklı durumlarda (uyumsuzluk, çatışma ödüllendirme vb.) ise rehberlik servisi ve derse giren öğretmenler özel bir kurul oluşturarak değişiklik yapabilir.

• Her dönemin sonunda bütün gruplara komite sınavları yapılır. Komite sınavında, akademik düzey, bilişsel değişim, davranışsal durum, kendini ifade edebilme becerisi, duygu durum kontrol yetisi ölçmesi yapılır. Komite masaları İngilizce, Türkçe-Sosyal, Rehberlik, Matematik ve Fen Bilimleri olarak kurgulanır.

Secondary School

Our education system aims to achieve an infrastructure and develop learning skills.

In 5th, 6th, 7th and 8th classes, practice exams are applied regularly within scheduled periods until the end of the year.

The education system orientation of 5th classes is formed mainly by a cognitive and behavioral content.

The outcomes of 5th and 6th classes are based on social skills, discovering oneself and developing perceptual deepness.

The program of 7th and 8th classes is planned mainly as exam intensive. While preparing for exams, the student is defined as the master and expert of the exam. The system is created so as to provide meaningful learning, gaining experience and observation and being professional.

When classes are formed, elevator system is not applied. In 5th, 6th and 7th classes, classes are formed by favoring adaptation and motivation balance. In 8th classes, the detection is carried out according to academic level. General class changes are applied in November and January. Teacher’s comment on class change is detected as 40% academic success, 40% general behavioral adaptation and 20% basic criteria. In case of different situations (disharmony, conflict, reinforcement etc.), service of guidance and lesson teachers may perform necessary changes by forming a private council.

At the end of each term, all groups take committee exams. During these exams, academic level, cognitive changes, behavioral state, ability to express oneself and emotional state control ability are evaluated. Desks of committee are prepared as English, Turkish-Social, Guidance, Math and Science.