Menu
Hazırlık Sınıfı Bulunan (İngilizce) Anadolu Lisesi

Hazırlık Sınıfı Bulunan (İngilizce) Anadolu Lisesi

Lise eğitimi, hayata atılmadan önce elde edilmesi gereken kazanımların yüklenildiği sistematik dönemdir. Mesleki kariyer, kendini keşfetme, sosyal konumlanma, yaşamsal literatür oluşturma bu dönemde somutlaşmaya başlar. Bu süreçte;

• İngilizce hazırlık sınıfı uygulaması yapılır. Hazırlık okuyacak öğrencilerin dil altyapılarının olması önemlidir. Eğitim öğretim döneminin başladığı eylül ayının sonunda hazırlık sınıfından normal liseye geçiş yapılabilir. Kurum iki haftalık değerlendirme sonunda öğrencinin hazırlık okuyup okumayacağına dair bir kanaat bildirebilir. 20 saatten az olmamak üzere İngilizce dersi, Almanca, Edebiyat ve Matematik dersleri de program dahilindedir.

• 9. ve 10. sınıfta bilgi altyapısı kazanma, kişisel gelişim yetileri esaslı bir program uygulanır. Sanatsal, sportif, kültürel içerikli bir takvim uygulaması yapılır.

• Sene sonuna kadar belirlenen periyotlarda düzenli olarak deneme sınavı uygulanır.

• 11. ve 12. sınıfların programları sınav ağırlıklı oluşturulur. 11. sınıflara; 11. sınıf ve TYT oranlı olarak program içeriği yapılır.

Anatolian High School with Preparatory Class (English)

High school education is a systematic period when the required outcomes are loaded before beginning to work. Occupational career, discovering oneself, social positioning and vital literature forming begins to concretize during this period. Within this period;

English preparatory class is performed. It is crucial for students who will study in this class to have a background in languages. At the end of September, when the educational year begins, they can shift from preparatory class to normal high school. The institution may declare a notion on whether the student could study in preparatory class or not as a result of a two-week evaluation. No less than 20 periods, English, German, Literature and Math classes are included in the program.

In 9th and 10th classes, a program based on personal development abilities and gaining information infrastructure is carried out. An artistic, sportive and cultural schedule is performed.

Practice exams are applied regularly within scheduled periods until the end of the year.

The programs of 11th and 12th classes are formed as exam based. For 11th classes, a program is prepared based on TYT and curriculum of that class.