Menu
Fen Lisesi

Fen Lisesi

Fen Lisesinin kuruluş amacı öğrencinin uzamsal zekasını kullanmasını ve mekanik bağlamsal yetisini geliştirmesine katkıda bulunmaktır. Araştırma ve saha çalışması için uygun koşullar planlanarak birimi açma kararı alınır. Öğretmen alımı daha çok araştırma ve proje derinliği olan bireylerden yapılır.

• 9. ve 10. sınıfta bilgi altyapısı kazanma, kişisel gelişim yetileri esaslı bir program uygulanır. Sanatsal, bilimsel içerikli araştırmaya dönük bir takvim uygulaması yapılır.

• Sene sonuna kadar belirlenen periyotlarda düzenli olarak deneme sınavı uygulanır.

• 11. ve 12. sınıfların programları sınav ağırlıklı oluşturulur. 11. sınıflara; 11. sınıf ve TYT oranlı olarak program içeriği yapılır.

• Ders içeriklerinin en az %40’ı analitik düşünme becerisi geliştirme üzerine kurgulanır.

Science High School

The aim to found Science High School is to enable the student to use his spatial intelligence and to develop his mechanical contextual ability. By planning suitable conditions for research and field work, the unit is decided to be opened. Teacher selection is mostly performed out of individuals with deep research and project background.

In 9th and 10th classes, a program based on personal development abilities and gaining information infrastructure is carried out. A schedule based on artistic and scientific research is performed.

Practice exams are applied regularly within scheduled periods until the end of the year.

The programs of 11th and 12th classes are formed as exam based. For 11th classes, a program is prepared based on TYT and curriculum of that class.

At least 40% of lesson contents are based on improving analytical thinking ability.